Privacybeleid website VVE Beheer Flevoland

VVE Beheer Flevoland  hecht veel waarde aan de bescherming van personen tegen onnodig of ongeoorloofd gebruik van op hen betrekking hebbende persoonsgegevens en hanteert daarom het hieronder weergegeven privacybeleid dat is gebaseerd op de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Registratie van persoonsgegevens
Deze website biedt de bezoeker daarvan de mogelijkheid om aanvragen te doen. De met het oog daarop te verstrekken gegevens worden opgenomen in een door VVE Beheer Flevoland gevoerde registratie van persoonsgegevens. De hiervoor bedoelde persoonsgegevens zullen uitsluitend worden gebruikt voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt.


Registratie van overige gegevens
Op deze website kunnen alle functies worden gebruikt zonder dat persoonlijke gegevens van de bezoeker van de website worden vastgelegd. Het bezoek van deze website geschiedt dus anoniem. Alleen in die gevallen, waarin de bezoeker van deze website wordt verzocht om bepaalde gegevens te verstrekken, vindt vastlegging van de verstrekte gegevens plaats. Daarnaast vindt alleen vastlegging van bezoek- en verkeersgegevens plaats, waaronder begrepen het type verbinding, de browser waarvan de bezoeker gebruik maakt, het besturingsprogramma van de computer van waaruit deze website bezocht wordt en de pagina's van deze website die bezocht worden. Deze gegevens worden door VVE Beheer Flevoland uitsluitend verzameld en gebruikt om de inhoud van deze website optimaal te kunnen afstemmen op de wensen en voorkeuren van de bezoekers. Zo kan het navigatiemenu van deze website door registratie van de meest bezochte pagina's worden afgestemd op de behoeften van de bezoekers en kunnen de hiervoor bedoelde gegevens worden gebruikt bij het opsporen en verhelpen van eventuele (technische) problemen bij het bezoeken van deze website.


Gebruik van cookies
VVE Beheer Flevoland maakt bij het verstrekken van informatie door middel van deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestand dat op de harde schijf van de computer van de bezoeker van deze website wordt opgeslagen. Het dient ertoe die computer met het oog op een (eventueel) volgend bezoek van deze website sneller te kunnen herkennen en daardoor de toegang tot deze website te vergemakkelijken. Cookies bevatten geen persoonsgegevens.


Links naar websites van derden en gebruik van cookies door derden
Deze website bevat onder meer links door middel waarvan websites van derden bezocht kunnen worden en omgekeerd kan deze website worden bezocht door middel van links die in websites van derden zijn opgenomen. VVE Beheer Flevoland is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid met betrekking tot websites van derden.

VVE Beheer Flevoland is evenmin verantwoordelijk voor het gebruik van cookies door die derden.

Wijziging
VVE Beheer Flevoland behoudt zich de bevoegdheid tot wijziging van haar privacybeleid met betrekking tot deze website voor. De gewijzigde tekst wordt dan op deze plaats gepubliceerd.