Diensten van VVE Beheer Flevoland

Onze dienstverlening betreft o.a. het bijwerken van de financiƫle administratie, waaronder het incasseren van de ledenbijdragen en het betaalbaar stellen van kostenfacturen.

Maandelijks worden door ons financiƫle overzichten samengesteld, en na afloop van het jaar de jaarrekening.
Omdat de controle continu wordt uitgevoerd is het samenstellen van de jaarrekening relatief eenvoudig, en kost dit weinig tijd.

Doelstelling daarbij is om in de eerste weken van januari de definitieve jaarrekeningen van de VVE's op te leveren, zodat op korte termijn de algemene ledenvergadering kan worden uitgeschreven.

Naast deze administratieve werkzaamheden kunnen we ook behulpzaam zijn bij het samenstellen van een jaarbegroting en de formele zaken rond een ledenvergadering.
En wij verzorgen het beheer van de banktegoeden, waarbij wij ons richten op het maximaliseren van het rendement op overtollige gelden, door overboeking naar de spaarrekening.

Als extra service bieden wij een afgeschermd deel van de website aan, waarop leden van een bepaalde VVE relevante gegevens over hun VVE kunnen inzien, waaronder statuten, algemene bestuursinformatie, notulen van vergaderingen etc.