Wat is een VVE?

VVE staat voor Vereniging van Eigenaren. Deze wordt opgericht wanneer een pand gesplitst wordt in appartementsrechten.
Wie eigenaar van een koopappartement is, wordt automatisch lid van de Vereniging van Eigenaren. Dat lidmaatschap is een wettelijke verplichting.

Een misverstand dat in de praktijk helaas nog veel voorkomt: als u een appartement koopt is deze niet van u !
Het complete gebouw is eigendom van de VVE, en door aankoop verkrijgt u het recht om in een appartement te mogen wonen. Maar als u bijvoorbeeld wilt verbouwen heeft u daar de toestemming van de VVE nodig.

De leden van de VVE vergaderen minimaal 1 x per jaar, en in deze vergadering worden besluiten genomen over o.a. begroting en jaarrekening, maar ook over praktische problemen, zoals de genoemde verbouwing. Deze besluiten worden met meerderheid van stemmen genomen. Ieder aanwezig lid mag hierbij zijn stem uitbrengen. 
Het bestuur is slechts uitvoerder van deze besluiten, en kan dus niet zelfstandig handelen zonder mandaat van de vergadering.