Wilt u een offerte aanvragen?

Dat is uiteraard geen probleem.
Daarvoor is echter wel informatie nodig over de vereniging, om de omvang van de werkzaamheden te kunnen inschatten.
Belt u met onze vaste contactpersoon via 0321-339930, en dan kan e.e.a. worden afgestemd.