Tekst van het Burgerlijk Wetboek

Voor VVE's  zijn de splitsingsakte, het huishoudelijk reglement en de splitsingstekening belangrijke stukken.
Nog belangrijker is wat over de VVE in de Wet is bepaald.

Het verenigingsrecht is opgenomen in Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, en specifieke regelgeving over VVE's is opgenomen in Boek 5 van het Burgerlijk Wetboek, titel 9.

De tekst hiervan kunt u hier raadplegen.