Werkwijze van VVE Beheer Flevoland

De werkwijze is als volgt:

Bij de bank wordt geregeld dat wij (en minimaal 1 bestuurder van de VVE) bevoegd zijn tot bankmutaties. Indien noodzakelijk wordt er daarbij een incassocontract geregeld, zodat wij periodiek de ledenbijdragen automatisch kunnen innen.
Kostenfacturen worden eerst door het bestuur gefiatteerd. Deze ontvangen wij minimaal 1 x per maand gebundeld, waarna we zorgdragen voor tijdige betaling.
Maandelijks wordt door ons beoordeeld of er overtollige gelden zijn, welke dan naar de spaarrekening worden overgeboekt.

Maandelijks ontvangt het bestuur van ons via e-mail een financiƫle rapportage, bestaande uit o.a. een kostenoverzicht, en een overzicht van openstaande vorderingen en schulden. Bijzonderheden t.a.v. de administratie worden daarbij apart gemeld.
Uiteraard behoort overleg met het bestuur over de financiƫn ook tot deze werkzaamheden, als de omstandigheden dit wenselijk maken. Met onze werkzaamheden hopen we het bestuur alle zorgen met betrekking tot de administratie en de verantwoordelijkheid te ontnemen.