Wat is een slapende VVE?

Het komt in de praktijk vaker voor dat iemand een appartement koopt of daar al geruime tijd woont, zonder ooit iets van de VvE te merken of te horen. Men spreekt dan van een slapende VvE.

De VvE functioneert niet zoals hij dat eigenlijk wel zou moeten doen! Gezamenlijk onderhoud plegen is er dan ook veelal niet bij. Veel panden verpauperen hierdoor en gaan in waarde achteruit, terwijl met een gezamenlijke aanpak juist veel valt te bereiken.
Ga daarom minstens eenmaal per jaar met elkaar aan tafel zitten en maak een plan van aanpak. Maar hoe start je nu een VvE?

De Vereniging Eigen Huis heeft hiervoor de volgende stappen opgesteld:

Wakker schudden in vijf stappen:

 

1. Verzamel informatie: zoek alle relevante papieren bij elkaar

 • de splitsingsakte
 • het splitsingsreglement
 • eventueel het huishoudelijk reglement
 • contracten die de VvE al heeft afgesloten
 • een overzicht van de financiën

 

2. Maak een actieplan: overzicht van zaken

 

3. Neem contact op met uw mede-eigenaren

Bespreek uw ideeën eens met een paar bewoners voordat u zich tot alle eigenaren richt. Hopelijk slaagt u erin om alvast één of twee mensen enthousiast te krijgen. Iedere eigenaar heeft zo zijn eigen contacten in het gebouw en uw ideeën druppelen dan 'vanzelf' door.

 • Stel een enquête op om de interesse van mede-eigenaren te wekken
 • Stel een agenda op voor de vergadering. U geeft zo een idee van wat er besproken zal worden.
 • Nodig de bewoners uit voor een vergadering.

 

4. Plan twee vergaderingen

 • In de eerste vergadering licht u voorstellen uit de agenda toe.
 • Tijdens de tweede vergadering besluit de VvE over de onderwerpen die eerder zijn besproken. De eigenaars hebben vragen kunnen stellen over de voorstellen.
 • Verstuur de agenda voor de vergadering minstens twee weken voor de geplande vergadering.
 • Maak notulen van de vergadering, of laat dit door een notulist doen. Alle mede-eigenaren (ook zij die niet op de vergadering waren) ontvangen deze notulen.
 • Lees de aandachtspunten ten aanzien van een vergadering

 

5. Houd de VvE wakker

 • Vergader minimaal één keer per jaar.
 • Bespreek in ieder geval de begroting voor het komende jaar. Daarnaast legt de bestuurder verantwoording af over het gevoerde financiële beleid van het afgelopen jaar.